Kategori: Årsmöte

Kallelse till årsmöte

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner. Årsmötet äger rum fredagen 18/3 kl 17:00 på Mjellby konstmuseum. MKV bjuder på lättare förtäring och i samband med årsmötet har vi förhandsvisning på utställningen Moderna män – ”Mjellby

Share

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här. STYRELSEN: Ordförande : Hugo Palmsköld Kassör: Claes Norryd Sekreterare: Ingegerd Sahlström Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Asplund samt Inga Wendler Styrelsens hedersledamot : Viveka Bosson Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg   Revisor: Bengt Hultén. Revisorsuppl:

Share

ÅRSMÖTE 2015 03 04

Protokollet i PDF-format: klicka här. MKVs årsmöte samlade 45-talet medlemmar. Viveka Bosson höll ett bejublat anförande om livskamraten Jean Bazaines konst och om livet i Frankrike. Viveka Bosson hade också ställt sex litografier till föreningens förfogande. Dessa lottades ut bland

Share

Välkomna till årsmöte onsdagen den 4 mars kl. 17.30

Årsmöte äger rum onsdagen den 4 mars kl. 17.30 på Mjellby Konstmuseum. MKV bjuder på lättare förtäring. Viveka Bosson kommer att berätta om möten med konstnärer. Viveka Bosson visar också sin stora generositet genom att skänka vinster till ett lotteri

Share

Kallelse till årsmöte 2015

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby Konstmusei Vänner. Årsmötet äger rum onsdag 4/3 kl 17.30 på Mjellby Konstmuseum. MKV bjuder på lättare förtäring, Viveka Bosson berättar om möten med konstnärer och tack vare Vivekas generositet så har

Share
Top