Styrelsen

MKVs styrelse

Ingegerd Sahlström, ordf. / medlemsansvarig

Inga Wendler, sekr.

Claes Norryd, kassör

Gunilla Andersson, ledamot

Inger Asplund, ledamot

Ola Nilsson, ledamot

 

Hedersledamot – Viveka Bosson

 

Share