Kallelse till årsmöte

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner. Årsmötet äger rum fredagen 18/3 kl 17:00 på Mjellby konstmuseum.

MKV bjuder på lättare förtäring och i samband med årsmötet har vi förhandsvisning på utställningen Moderna män – ”Mjellby Konstmuseum presenterar tt 50-tal svenska konstnärer som ägnade sig åt den nya konsten mellan 1900-1930”:

Årets två återstående förhandsvisningar äger rum:

 • 1/7 Meret Oppenhiem – Beyond the Fur Cup
 • 7/10 Omtag: Göteborgskoloristerna

Som tidigare år planerar vi både sommarfest och höstresa. Information om dessa begivenheter kommer i nästa utskick i början av juni.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!

Styrelsen gm

Hugo Palmsköld, ordf

Sista inbetalningsdag för medlemsavgift för 2016 är den 26/2. Avgiften 230:- för enskild och 380:- för äkta makar/sambo, bankgiro 887-0743. Vänligen ta med medlemskort till årsmötet, så passar vi på att dela ut medlemsmärket för 2016 och spar porto åt föreningen. MKV och museet är tacksamma för ditt stöd.

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare att jämte ordförande justerar årsmötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Föreningens verksamhetsberättelse (utdelas vid årsmötet)
 7. Redovisning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och suppleanter för en tid av ett år
 13. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas

 

Share