MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER 2015

Bäste medlem! Tack för ditt stöd under 2014!

MKV erbjuder följande aktiviteter under 2015:

Förhandsvisningar:

Fredag 23/1 kl 17.30 – Förhandsvisning av utställningen Vera Nilsson, exklusivt för föreningens medlemmar. Birgitta Flensburg medverkar, och MKV bjuder på lättare förtäring.

Onsdag 13/5 kl 17.30 (obs dag!) – Förhandsvisning av utställningen Nell Walden och Der Sturm, exklusivt för föreningens medlemmar. MKV bjuder på lättare förtäring.

Ytterligare en förhandsvisning äger rum i samband med höstens utställning.

Sommarfest:

Vi planerar att MKV:s uppskattade sommarfest äger rum i slutet av juli månad.

Höstens bussresa:

Höstens bussresa med MKV kommer att äga rum i början av oktober.

Mer information om sommarfest och bussresa kommer i kommande utskick.

Vänligen se även MKV:s hemsida (www.mjellby.com) där vi kommer att informera om aktiviteter i föreningen.

Mjellby Konstmusei Vänner
Box 1034
30110 Halmstad

Org nr 802469-4229
Bankgiro 887-0743

www.mjellby.com

epost: ordf@mjellby.com, sekr@mjellby.com

Share