INSTÄLLT – MKV

Bäste / Bästa  MKV are

I dessa tider nödgas vi inse att flera av våra planerade aktiviteter måste inställas.

Förhandsvisningen den 4 juni flyttas ”till framtiden”. Museet kommer att låta nuvarande utställning ”Surrealismens kvinnor” fortgå över sommaren. Utställningen ”Surrealism och film” kommer förmodligen att visas nästa år.

Sommarfesten samt Konstresan är inställda.

Glöm inte att besöka Mjellby i sommar. Museet behöver ditt stöd!!

Det är vår förhoppning att vi ska kunna ses – som planerat – den 17 sept.

Den 17 sept. kl. 17.30 hoppas vi att det är förhandsvisning av utställningen ”Vilhelm Bjerke Petersen”.

Läs under FÖRENINGSNYTT i Hallandsposten eller här på vår hemsida.

Något utskick med posten kommer inte att ske!

Museet har låtit Viveka Bosson berätta om surrealismen i ett inslag som Du kan hitta på YouTube. Sök på ”Konst i Halmstad”. Du hittar ett antal trevliga inslag från Mjellby Konstmuseum

Share