14 juni – Förhandsvisning – Claude Cahun

Mjellby konstmuseum

Claude Cahun 15 juni till 15 september

En tidig förespråkare för både feminism och queera perspektiv i konsten var konstnären Claude Cahun (1894-1954). Cahun verkade både som skribent och fotograf i Paris under 1920-talet och har under de senaste åren lyfts fram i en rad internationella utställningar runt om i världen- utställningen visar Cahuns iscensatta fotografier med stark surrealistiska kopplingar. Cahun drogs tidigt till surrealismen utifrån dess normbrytande och gränsöverskridande karaktär, I fotografierna försatte Cahun sig själv i olika roller och positioner kopplade till könsidentitet. Hen ses idag som pionjär inom den queera konsten och har inspirerat många efterföljande konstnärer så son Cindy Sherman med flera

Share