Sommarfest den 27 juli kl 18:00

Buffé och mingel

Merets trädgård mm – En berättelse
Margareta Ek och Peter Bengtsson

Musik
Uno Karlén

Pris: 300 sek/person.

Anmälan (bindande) senast den 20/7 till
Inga Wendler (073-3146218) eller inga.wendler@swipnet.se
Inger Asplund (035-36864)
Cleas Norryd (035-108786)

Share