9/2 kl 17:30 – ”Bauhaus Situationiste”

Den 9/2 kl 17:30 är Mjellby konstmusei vänner inbjudna för en förhandsvisning av ”Bauhaus Situationiste”.

Share