Kategori: Årsmöte

Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte MKV 2019 03 15 MKVs årsmöte samlade bortåt 60 medlemmar.  § 1.  Ingegerd Sahlström förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. § 2.  Till ordförande för mötet valdes Ingegerd Sahlström. § 3.  Till sekreterare för mötet valdes Inga

Share

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 Mjellby Konstmusei Vänner    2018 01 01 –  2018 12 31 Styrelse: Ordförande:  Ingegerd Sahlström Vice ordf.: Ola Nilsson Sekr.: Inga Wendler Kassör: Claes Norryd Ledamöter: Inger Asplund samt Gunilla Andersson Hedersledamot: Viveka Bosson Suppl: Bengt Högstedt och Per

Share

Kallelse till årsmöte 2019

Bäste medlem! Fredagen den 15 mars kl 17:30Direkt efter förhandsvisningenpå Mjellby konstmuseum. Nedan finner ni dagordningen till årsmötet. Inbetalning av den oförändrade årsavgiften 230kr alt 380kr för 2019 kan ske med utskickat inbetalningskort eller direkt till bankgiro 887-0743. Medlemsmärket (bevis

Share

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER 2017- 01- 01– 2017-12-31 Styrelsen: Ordförande: Ingegerd Sahlström Kassör: Claes Norryd Sekreterare: Inga Wendler Ledamöter: Inger Asplund, Gunilla Andersson samt Ola Nilsson Hedersmedlem: Viveka Bosson Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg Revisorer: Bengt Hultén (

Share

Kallelse årsmöte 2018

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner torsdagen 1/3 kl 17:30 på Mjellby konstmuseum. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar får vi höra Professor Caarl Magnus Lund kåsera över ”Minnena från Drakabygget”. Utlottning av litografier samt något litet att äta

Share

Årsmöte 2017

MKVs årsmöte samlade drygt 50 medlemmar. Mötet inleddes med en intressant föreläsning, Lindelljazz, av Per Thornberg. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter lättare förtäring avnjöts. Viveca Bosson hade välvilligt ställt sex litografier av Erik Olson till förfogande, vilka, tillsammans med två

Share

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här. MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER 2016 01 01– 2016-12-31 Styrelsen: Ordförande: Ingegerd Sahlström Kassör: Claes Norryd Sekreterare: Inga Wendler Ledamöter: Inger Asplund, Gunilla Andersson samt Ola Nilsson. Hedersmedlem: Viveka Bosson Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg Revisorer:

Share

Kallelse årsmöte 2017

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner torsdagen 2/3 kl 17:30 på Mjellby konstmuseum. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar får vi höra Per Thornberg föreläsa under rubriken ”Lindell-JAzz”, ett föredrag om konstnären Lage Lindell (1920-1980). Utlottning av litografier samt

Share

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här. STYRELSEN: Ordförande : Hugo Palmsköld Kassör: Claes Norryd Sekreterare: Inga Wendler Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Asplund samt Ingegerd Sahlström (ansvarig för medlemsregister) Styrelsens hedersledamot : Viveka Bosson Suppl: Benkt Högstedt och Per Thornberg   Revisor:

Share

Årsmöte 2016 03 18

Protokollet i PDF-format: klicka här. MKVs årsmöte samlade drygt 60 medlemmar. Mötet inleddes med en intressant visning av den aktuella utställningen. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter lättare förtäring avnjöts. Viveca Bosson hade välvilligt ställt sju litografier av Erik Olson till förfogande,

Share
Top