MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER 2020-01-01 – 2020-12-31 För nedladdning klicka här. Styrelsen: Ordförande: Ingegerd Sahlström Vice ordförande: Gunilla Andersson Kassör: Ola Nilsson Sekreterare: Inga Wendler Ledamöter. Inger Asplund, Susann Ekehed Hedersmedlem: Viveca Bosson Revisorer: Ann-Charlotte Westlund (ordinarie) och Bengt Hultén (suppleant) …

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Läs mer »

Share