VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Mjellby Konstmusei Vänner 2019 01 01 – 2019 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2019

Styrelse:

Ordförande : Ingegerd Sahlström

Vice ordförande: Ola Nilsson

Sekreterare: Inga Wendler

Kassör: Claes Norryd

Ledamöter: Gunilla Andersson och Inger Asplund

Hedersledamot: Viveka Bosson

Suppleanter: Per Thornberg och Susanne Ekehed

Revisor: Ann-Charlotte Westlund samt ersättare Bengt Hulte’n

Valberedning: Lennart Germundsson (sammankallande), Ulla Frisk och Yngve Olsson

Styrelsearbetet:

Styrelsen har haft tre protokollförda möten samt även träffats för planeringsarbete och utskick av information.

Verksamhet:

Årsmöte hölls den 15 mars 2019 i samband med årets första förhandsvisning.

Viveka Bosson hade sedvanligt skänkt ett antal litografier till utlottning, vilket gladde de lyckliga vinnarna. Stort tack för gåvan.

Vid årsmötet beslöts att tillskriva Halmstads kommun med anledning av frågan om Mjellby konstmuseums placering. I enlighet med kommunens budget skall en utredning göras. MKVs medlemmar vill med kraft understryka att konstmuseets plats är nuvarande placering. Styrelsen har tillskrivit kommunstyrelsens ordförande. Flera av MKVs medlemmar har också lämnat inlägg på HPs insändarsida.

Under året har tre förhandsvisningar anordnats: 15 mars inför utställningen ”Birgit Ståhl Nyberg”, 14 juni inför ”Claude Cahun” och 27 september inför ”Greta Knutson Tzara”.

Samtliga förhandsvisningar har varit välbesökta. Muséets personal har välvilligt ställt upp och guidat och Mobila kocken har serverat något gott att förtära.

Årets sommarträff anordnades den 1 augusti. Förutom god mat och trevligt umgänge bjöds de närvarande på underhållning av Anna Lovdal, finstämt ackompanjerad av gitarristen Jon Brooks. Än en gång lät hon oss ta del av sin mångsidiga repertoar. Vi fick höra sånger som framförts av svenska jazzsångerskor bl a Monica Zetterlund, Lill Lindfors och Barbro Hörberg.

I september var det dags för årets utflykt, som gick till Ringhals kärnkraftverk med visning av deras omfattande konstsamling. Efter den intressanta rundvandringen avnjöts lunchbuffé på Varbergs Kusthotell.

 Ekonomi:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport.

Bilagan delas ut på årsmötet.

Vid en förflyttning av SEBs gåva till kommunen gällande Sven Xet Erixons stora målning (Årstiderna) har MKV medverkat med 10.000 kr. Målningen finns nu att studera på Halmstads Arena.

Tack:

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret. Tack också till Mjellby Konstmuseums personal samt till Kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. Vi hälsar tidigare och nya medlemmar välkomna till ett nytt innehållsrikt år!

Halmstad i februari 2020

Ingegerd Sahlström


Claes Norryd                   Inga Wendler                  Ola Nilsson Gunilla


Andersson         Inger Asplund

Share