GOD FORTSÄTTNING PÅ 2021!

Det är min förhoppning att vi snart skall kunna återgå till ”normala förhållanden”. Fortfarande är det på grund av rådande omständigheter svårt att planera årets aktiviteter. Årsmötet får vi vänta med ytterligare några månader – även om det kan ses som ett stadgebrott. Tror  dock att de flesta har förståelse för detta beslut.

I början av februari är det min förhoppning att vi kan komma ut med ett program samt inbetalningskort för medlemskap.

Årets inbetalning av medlemsavgift kommer att täcka både år 2021 och år 2022. En årsavgift = 2 års medlemskap. Detta då årets aktiviteter är något ”haltande” samt att stor del av nästa år omfattar ombyggnad av museet.

Ombyggnaden innebär nya möjligheter för framtida verksamhet.

Ingegerd Sahlström, ordf.

Share