Buffé och mingel Merets trädgård mm – En berättelse Margareta Ek och Peter Bengtsson Musik Uno Karlén Pris: 300 sek/person. Anmälan (bindande) senast den 20/7 till Inga Wendler (073-3146218) eller inga.wendler@swipnet.se Inger Asplund (035-36864) Cleas Norryd (035-108786)

Share

Protokollet i PDF-format: klicka här. MKVs årsmöte samlade drygt 60 medlemmar. Mötet inleddes med en intressant visning av den aktuella utställningen. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter lättare förtäring avnjöts. Viveca Bosson hade välvilligt ställt sju litografier av Erik Olson till förfogande, …

Årsmöte 2016 03 18 Läs mer »

Share