29/9 kl 17:30 – Rodney Smith, Fotografiska utställning

Den 29/9 kl 17:30 är Mjellby konstmusei vänner inbjudna för en förhandsvisning av ”Rodney Smith, Fotografiska utställning”.

Rodney Smith utbildade sig i teologi men det var fotografiet som han ständigt återkom till. Rodney Smith är idag professor i fotografi i Yale University.

Utställningen pågår 30 september till 28 januari.

Share