Sommarmingel, torsdagen den 27/7 kl 18:00

Anna Lovdal sjunger Piaf

Viveka Bosson berättar minnen i samband med utställningen i Eriks rum.

150 kr/pers – Anmälan (bindande) senast den 20/7 till

Inga Wendler på inga.wendler@swipnet.se eller 073-31 46 218
Inger Asplund på 035-36 864

 

Share