Buffé och mingel Merets trädgård mm – En berättelse Margareta Ek och Peter Bengtsson Musik Uno Karlén Pris: 300 sek/person. Anmälan (bindande) senast den 20/7 till Inga Wendler (073-3146218) eller inga.wendler@swipnet.se Inger Asplund (035-36864) Cleas Norryd (035-108786)

Share