Vår resa till konstmuseet Ordrupsgaard

En strålande septemberlördag, den 16/9, var det dags för årets konstresa med Mjellby Konstmusei Vänner.

Vi var 36 deltagare som reste söderut med den medeltida Sankta Maria kyrka i Helsingborg som första etappmål. I kyrkan finns intressanta glasmålningar av Erik Olson, vilka Viveka Bosson kunnigt och livfullt förevisade.

Nästa mål var konstmuseet Ordrupsgaard några kilometer norr om Köpenhamn och den där aktuella utställningen, ”Monet ud af impressionismen”. En dansk lunch med smörrebröds intogs, varefter det var dags att beskåda de fantastiska målningarna.

A303595

Utställningen inleds med en serie bilder från byn Vétheuil i Frankrike med bla a de välkända höstackarna. Här kan man följa hur konstnären arbetade med att återge samma motiv i olika ljus- och väderförhållanden. Därefter följer ett antal bilder av katedralen i Rouen, broarna över Themsen och, inte minst, de berömda näckrosmålningarna från Monets trädgård i Giverny.

Det är en omfattande utställning innehållande ett 40-tal mästerverk från muséer över hela världen. Man imponeras och förundras över att ett förhållandevis så litet museum i Danmark har lyckats låna in en så högkvalitativ samling målningar av en av förra sekelskiftets största konstnärer. Vi är glada över att vi har kunnat ge MKV tillfälle att uppleva den.

Share