ÅRSMÖTE 2015 03 04

Protokollet i PDF-format: klicka här.

MKVs årsmöte samlade 45-talet medlemmar. Viveka Bosson höll ett bejublat anförande om livskamraten Jean Bazaines konst och om livet i Frankrike.

IMAG06021 IMAG06051 IMAG06031 IMAG06061

Viveka Bosson hade också ställt sex litografier till föreningens förfogande. Dessa lottades ut bland medlemmarna och glädjen bland de närvarande var stor då vinst utropades!

Karolina Peterson informerade om kommande utställningar.

En god buffé avåts, efter det att sedvanliga årsmötesförhandlingar hållits.

1. Ordförande Hugo Palmsköld hälsade välkommen.

2. Hugo Palmsköld valdes till ordförande för mötet.

3. Ingegerd Sahlström valdes till sekreterare för mötet.

4. Till justerare utsågs Sven Ek och Ingrid Linér.

5. Förklarade mötet att årsmötets utlysning skett i laga ordning.

6. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7. Revisionsberättelsen godkändes.

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Fastställdes årsavgiften (för 2016) till 230 kr / 380 kr.

10. Valdes Hugo Palmsköld till ordförande för 1 år.

11. Valdes Gunilla Andersson och Ingegerd Sahlström till styrelseledamöter för 2 år. Valdes Benkt Högstedt till suppleant för 2 år.

12. Valdes Bengt Hultén till revisor för 1 år. Valdes Ann-Charlotte Westlund till revisorsersättare för 1 år.

13. Utsågs Lennart Germundsson ( sammankallande ), Ulla Frisk samt Yngve Olsson till valberedning för 1 år.

14. Uppmanades medlemmarna att följa MKVs verksamhet på nätet : www.mjellby.com

15. Avslutades mötet.

 

Hugo Palmsköld, ordf.                                  Ingegerd Sahlström, sekr.

 

 

Sven Ek, justerare                                          Ingrid Linér, justerare

Share